Сряда, 19 Май 2021 08:44

Заповед № 675 на Кмета на Община Троян

Написана от

ОБЩИНА ТРОЯН

ЗАПОВЕД № 675

гр. Троян, 18.05. 2021 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 130 от 10.05.2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12.05.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 ОБРАЗУВАМ:

Избирателни секции на територията на Община Троян

 и

 УТВЪРЖДАВАМ:

тяхната номерация, обхват и адрес, както следва в прикачения файл

 

 

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Прочетена 498 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори