Сряда, 17 Февруари 2021 13:14

Съобщение за провеждане на консултации за състава на СИК

Написана от

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА 04 АПРИЛ 2021 Г.

 

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НС

 

ДО

КОАЛИЦИЯТА, КОЯТО ИМА ИЗБРАНИ С НЕЙНА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

ДО

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г., насрочени с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България, на основание чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Ви каня на 22.02.2021 г. /понеделник/ в 10,00 ч. в салона на Община Троян, за провеждане на консултации за определяне състава на СИК за територията на Община Троян.

 

 

С уважение,

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

Прочетена 202 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори