Вторник, 19 Януари 2021 15:23

Заявления за гласуване в частичен избор за кмет на кметство с. Калейца

Написана от

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАЛЕЙЦА, ОБЩИНА ТРОЯН

НА 28 ФЕВРУАРИ 2021 г.
 

 

     Във връзка с насрочения на 28 февруари 2021 г. частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Троян, както и в кметство с. Калейца, община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

1. До 28.01.2021 г., включително гражданин на друга държана – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателният списък за частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца и не е бил вписан в избирателният списък – част ІІ, в изборите на 27 октомври 2019 г., представя декларация по образец (Приложение № 8-МИ-НЧ), чл. 408, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс, в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.

2. В периода от 07.02. 2021 г. г. до 13.02.2021 г., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение 17-МИ-НЧ), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронна поща на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян https://www.izbori.troyan.bg и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на факс 0670 6 80 60.

3. В периода от 07.02.2016 г. до 13.02.2021 г., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 13-МИ-НЧ), чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на кметството собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян https://www.izbori.troyan.bg и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или на факс 0670 6 80 60.

4. В периода от 07.02.2021 г. до 20.02.2021 г. , включително всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателният списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до Кмета на кметството по образец (Приложение № 7-МИ-НЧ) /, чл. 43, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян https://www.izbori.troyan.bg и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или на факс 0670 6 80 60.

5. До 22.02.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 13.02.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявявт това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на кметство с. Калейца, община Троян е назначена подвижна избирателна комисия. /чл. 37, ал. 2 от ИК/.

Заявлението (Приложение 17-МИ-НЧ), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, е необходимо да бъде подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронна поща на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес, като същото е подписано с универсален електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян https://www.izbori.troyan.bg и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на факс 0670 6 80 60.

6. В изборния ден – избирател, който в изборния ден, установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес. Исканията се правят до кмета на кметството /Приложение № 12-МИ-НЧ/ /чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1,2,3 и 8 от ИК/.

Удостоверението се издава от кмета на кметството в изборния ден по образец /Приложение № 14-МИ-НЧ/, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

Избирателят попълва и декларация по образец /Приложение № 15-МИ-НЧ/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

 

 

Изготвил:

Анита Маринова

Началник отдел „Услуги на гражданите“

 

 

 

 

 

Прочетена 521 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори