Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.»Съобщения»СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.
Понеделник, 19 Август 2019 08:44

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Написана от

Във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове, в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

 

  • В периода от 16.09.2019 г. до 10.2019 г. , включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до Кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец. Заявлението е (Приложение № 7-МИ), по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс. Заявлението се подава саморъчно подписано.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

 

  • До 16.09.2019 г. гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателния списък-част II, представя заявление-декларация (Приложение № 8-МИ), по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на Община Троян, съгласно чл. 408, ал. 1, във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс.

Вписаните граждани в избирателните списъци-част II, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

 

  • В периода от 16.09.2019 г. до 26.10.2019 г., до предаването на списъците на секционните избирателни комисии, избиратели, които са пропуснати в избирателния списък, отпаднало е основанието им за заличаване от избирателния списък, лицата изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината, кметството или кметското наместничество. Заявлението (Приложение 10-МИ), съгласно чл. 27, ал. 3, 4 и 6, във връзка с чл. 45, ал. 1 от Изборния кодекс се подава саморъчно подписано от избирателя.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

 

  • В периода от 16.09.2019 г. до 12.10.2019 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец подписано саморъчно до кмета на общината, кметството или кметския наместник по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес  (Приложение № 17-МИ), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено и по пощата, факс или чрез електронно заявление.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index.

 

  • В периода от 16.09.2019 г. до 12.10.2019 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 13-МИ), чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник саморъчно подписано.
  • Условие за вписване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 или подадено чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index

 

  • В периода от 16.10.2019 г. до 26.10.2019 г., до предаването на списъците на секционните избирателни комисии избиратели, които са вписани в списъка на заличените лица, но имат право да гласуват, могат да поискат да се запознаят с основанието за заличаване и да поискат да бъдат изключени от списъка. Заявлението (Приложение № 11-МИ), съгласно чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс се подава до Кмета на общината, Кмета на кметството или кметския наместник, подписано саморъчно. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи, че лицето има право да гласува.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60 или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index.

 

  • До 21.10.2019 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 12.10.2019 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия, съгласно чл. 37 ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението (Приложение № 17-МИтрябва да е собственоръчно подписано и подадено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено и по пощата, факс или чрез електронно заявление.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index.

 

  • В изборния ден 27.10.2019 г., избирател който установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в избирателния списък.

Удостоверението се издава от Кмета на общината, Кмета на кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и документи или при служебна проверка, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс избирателят се изключва от списъка на заличените лица, след подаване на Заявление (Приложение № 12-МИ), съгласно чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 от Изборния кодекс, до Секционната избирателна комисия, подписано саморъчно.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за общински съветници и за кметове“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

  

Община Троян

Прочетена 784 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори