Печат на тази страница
Понеделник, 15 Април 2019 09:12

Покана за провеждане на консултации за състава на Секционни избирателни комисии (СИК) на територията на Община Троян

Написана от

До Представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент

 

Партия ГЕРБ

1414, гр. София

пл. „България“ № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Коалиция БСП за България

гр. София

район Възраждане, ул. „Позитано“ № 20, П.К.382

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Коалиция „Обединени патриоти“

За НФСБ

гр. София

бул. „Г.С. Раковски“ № 134, ет. 2 и 3

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


За ВМРО

гр. София
ул. „Пиротска“ №5

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


За Партия Атака

гр. София

ул. „Врабча“ № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Партия ДПС

гр. София

бул. „Александър Стамболийски“ № 45А

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Партия „ВОЛЯ“

Гр. Варна

Ж.к. „Младост“

Бул. „Република“, сграда Медицински център „Младост“

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Коалиция Реформаторски блок (РБ)

гр. София

бул. Витоша“ № 18

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД,

Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“ (ББЦ)

гр. София

ж.к. В.З.“КИНОЦЕНТЪРА“ II (втора част)

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

гр. София

ул. „Врабча“ № 1, ет. 3

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ДО: Партии и коалиции, които не са парламентарно представени

 

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за състава на Секционни избирателни комисии (СИК) на територията на Община Троян с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

 

ПОКАНА

 

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. насрочени с Указ № 53 от 19 март 2019 г., /обн. в ДВ бр. 24 от 22 март 2019 г./ на Президента на Република България, Решение № 4-ЕП от 24.03.2019 г. на Централна избирателна комисия и на основание чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г., Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия и Решение 21-ЕП от 11.04.2019 на Районна избирателна комисия-Ловеч, Ви каня на 18.04.2019 г. /четвъртък/ в 14.00 ч. в кабинета на Кмета на община Троян, за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Троян.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и т. 8 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия при консултациите участващите партии и коалиции представят:

 1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:
 • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
 • имената и ЕГН на предложените лица;
 • длъжността в комисията, за която се предлагат;
 • образование, специалност;
 • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
 1. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
 2. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
 3. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1.

С Решение № 21-ЕП от 10.04.2019 г. на Районна избирателна комисия Ловеч са определени броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на община Троян при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Решение № № 139-ЕП от 10.04.2019 г. г. на Централна избирателна комисия, с което се приемат Методически указания за назначаване съставите на СИК (без състава на ПСИК).
 2. Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, с което се приема изчислителна процедура към Методическите указания за определяне съставите на СИК.
 3. Решение 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия.
 4. Решение № 21-ЕП от 10.04.2019 г. на Районна избирателна комисия – Ловеч.

 

С уважение,

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ /п/

И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН

Съгласно Заповед № 353 от 05.04.2019 г. на Кмета на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Прочетена 767 пъти