Четвъртък, 21 Април 2016 14:20

РЕШЕНИЕ № 1512-МИ на ЦИК / 04.08.2015

Написана от

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1512-МИ
София, 04.08.2015

 

ОТНОСНО: утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове - 99 на брой, с номера от 1-МИ до 95-МИ, съгласно приложението.

Отменя Решение № 633-МИ от 15 юли 2014 г. на ЦИК, обн., ДВ, бр. 62 от 29 юли 2014 г.

Решението се обнародва в „Държавен вестник". 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

* Публикувано на 11.09.2015 в 22:48 часа

 

Прочетена 1259 пъти
Още в тази категория: « РЕШЕНИЕ № 3197-МИ на ЦИК / 20.04.2016

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори