Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Национален референдум 27 януари 2013 година»Документи»Заявление - декларация за гласуване на друго място
Петък, 21 Декември 2012 11:24

Заявление - декларация за гласуване на друго място

Написана от

З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я

(по чл. 49, ал. 2 във връзка с § 1, т. 13 ДР от ИК и във вр. С §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Прочетена 1887 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори