Петък, 21 Декември 2012 11:22

Заявление за непълноти и грешки

Написана от

З А Я В Л Е Н И Е

(по чл. 50, ал. 1, изр. 1 от ИК, вр. §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Прочетена 1708 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори