Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Местни избори 2015»Решения»Решение № 1878-МИ/НР / 04.09.2015 на ЦИК
Събота, 05 Септември 2015 08:59

Решение № 1878-МИ/НР / 04.09.2015 на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Троян, област Ловеч, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-248 от 28.08.2015 г. от кмета на община Троян, област Ловеч, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Троян.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6  във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. От представения протокол за проведените консултации е видно, че не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Троян.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Троян, област Ловеч, в състав от 11 членове, както следва:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Емил Дамянов Цветанов
 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мариета Василева Иванова
 СЕКРЕТАР:  Елка Иванова Ангелова
 ЧЛЕНОВЕ:  Павлина Минкова Комитова
   Дария Цочева Стоименова
   Димитър Георгиев Вучков
   Севил Юсеинова Кабакчиева-Толева
   Свилен Енчев Димитров
   Христо Колев Варчев
   Красимира Георгиева Славкова
   Станка Василева Драганска-Николова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Прочетена 1304 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори