Петък, 21 Декември 2012 11:19

Заявление за дописване

Написана от

З А Я В Л Е Н И Е

(по чл. 46, ал. 3 и 4, чл. 56, ал.2 и чл.57, изр.второ от ИК, вр. §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Прочетена 1691 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори