Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Местни избори 2015»Съобщения»Съобщение за заявления за гласуване за национален референдум на 25 октомври 2015 г.
Четвъртък, 27 Август 2015 08:36

Съобщение за заявления за гласуване за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Написана от

Във връзка с насрочения на 25 октомври 2015 г. национален референдум по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Троян, както и в кметствата и кметските наместничества от община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

 1. В периода от 14.09.2014 г. до 04.10.2015 г., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17- НР ) , чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, във връзка с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, подписано саморъчно с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/ и изпратено по пощата, факс или чрез електронна поща на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес / когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/.
  Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян / www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.
 2. В периода от 14.09.2014 г. до 10.10.2015 г., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 18-НР), чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис.
  Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян / www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.
 3. В периода от 14.09.2014 г. до 10.10.2015 г., включително, гласоподавател, който е включен в избирателните списъци за национален референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на референдума и изборите в едно и също населено място, може да подаде заявление (Приложение № 19-НР), по § 5, т.1 от ДР на Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС. Заявлението се подава, по постоянния адрес на гласоподавателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум.
 4. В периода от 14.09.2015 г. до 10.2015 г. , включително всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение № 12-НР), чл. 43, ал.1, изр. Първо от ИК, във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.
 5. До 19.10.2015 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 04.10.2015 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявявт това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на община Троян е назначена подвижна избирателна комисия. /чл. 37, ал. 2 от ИК/.
  Заявлението ( Приложение № 17 - НРтрябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 2 от ИК във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян /www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.
 6. В срок до 23.10.2015 г., включително гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци по тяхно искане до община Троян., след предаване на съответния документ. /Приложение № 13 - НР/, чл. 27, ал. 4 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.
 7. В срок до 23.10.2015 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които са вписани в забранителния списък, но имат право да гласуват и поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък , могат да бъдат изключени от списъка на заличените лица с писмано заявление / Приложение № 10 – НР/ до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник / чл. 39, ал. 2 от ИК във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/.
 8. В срок до 23.10.2015 г. включително гласоподаватели, които са заявили, че ще гласуват извън страната и са заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес могат да подадат заявление – декларация /Приложение № 11-НР/, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС., с което да бъдат изключени от списъка на заличените лица.
 9. В изборния ден – избирател, който в изборния ден, установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес. Исканията се правят до кмета на община Троян, кметството или кметския наместник / Приложение № 14 - НР/, чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1 и 2 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.

Удостоверението се издава от кмета на общината, кметството или кметския наместник в изборния ден по образец /Приложение № 15 - НР/, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

 

Изготвил: Анита Маринова

Прочетена 1203 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори