Петък, 03 Октомври 2014 14:05

Съобщение №5 / 03.10.2014 г. на Община Троян

Написана от

ОТНОСНО: гласуване на студенти на изборите за Народни представители на 5 октомври 2014 г.

При произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., студентите редовно обучение, ползващи се от правата по чл. 241 от ИК, се легитимират с документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение студентска книжка.
В случай, че заверката на студентските книжки не е приключила, студентите се легитимират със студентска книжка, надлежно заверена за втория семестър на 2013/2014 учебна година.
Студентите I-ви курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти. При гласуване членовете на секционната комисия, на лицевата страна на уверението отбелязват датата и факта на гласуването, полагат печата на СИК по начин, който да не засяга текста на уверението.

 

Общинска администрация - Троян

Прочетена 903 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори