Четвъртък, 11 Септември 2014 17:30

Решение № 831-НС / 03.09.2014 на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: приемане на Методически указания за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Методически указания за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. съгласно приложението.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Прочетена 1371 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори