Четвъртък, 07 Август 2014 17:11

Съобщение №1 / 07.08.2014 г. на Община Троян

Написана от

Във връзка с насрочените на 05 октомври 2014 г. избори за Народно събрание в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян ще се падават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:

1. До 14.09.2014 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават писмено заявление по образец в общинската администрация по постоянен или настоящ адрес / когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/.
Заявлението ( Приложение № 17- НС ) трябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян /www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.

2. До 20.09.2014 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно. Искането може да бъде направено и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящ адрес. ( Приложение № 14 - НС) /чл. 36, ал. 1 от ИК/.

3. До 20.09.2014 г. лицата служебно заети в произвеждане на изборите за Народно събрание (кандидати за членове на Народното събрание , член на ЦИК/РИК/наблюдатели) могат да подадат заявление ( Приложение № 19 - НС ) за издаване на удостоверение за гласуване на друго място ( чл. 34, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ИК).

4. До 27.09.2014 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение № 10-НС) / чл. 43, ал.1, изр. Първо от ИК/.

5. До 29.09.2014 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 20.09.2014 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявявт това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на община Троян е назначена подвижна избирателна комисия. / чл. 37, ал. 2 от ИК/.
Заявлението ( Приложение № 17 - НС ) трябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян /www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60

6. Срок 03.10.2014 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Вписването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация, като гражданите подават заявление по образец /Приложение № 11 - НС/ / чл. 27, ал. 3, ал. 4 от ИК/.

7. В срок до 03.10.2014 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които живеят извън Република България, но в дена на изборите са в страната и могат да гласуват по постоянния си адрес. Вписването се извършва по декларация образец /Приложение № 13 – НС/ / чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян /www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60

8. В срок до 03.10.2014 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които са вписани в забранителния списък, но имат право да гласуват и поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък , могат да бъдат изключени от списъка на заличените лица с писмано заявление / Приложение № 12 – НС/ до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник / чл. 39, ал. 2 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян /www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60

9. В изборния ден – Избирател, който в изборния ден, установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес. Исканията се правят до кмета на община Троян, кметктвото или кметския наместник / Приложение № 15 - НС/ /чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1,2,3 и 7 от ИК/.
Удостоверението се издава от кмета на общината, кметството или кметския наместник в изборния ден по образец /Приложение № 18 - НС/, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

 

Изготвил: Анита Маринова

Прочетена 977 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори