Печат на тази страница
Петък, 24 Февруари 2017 08:24

Заповед 142 / 15.02.2017 г. на Кмета на Община Троян

За определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян. определени в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата Заповед.