ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Избори за Народно събрание на Република България - 26 март 2017 г.

За определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян. определени в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата Заповед.
Публикувана в Заповеди
СЪОБЩЕНИЕ Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/ Чрез SMS Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e…
Публикувана в Съобщения
За обявяване на предварителни избирателни списъци част I на територията на община Троян за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.
Публикувана в Заповеди
Провеждане на консултации за състава на Секционни избирателни комисии /СИК/ и подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Троян за провеждане на избори за народно събрание на 26 март 2017 година. 
Публикувана в Съобщения
Относно определени места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г., както следва: "виж прикачения файл"
Публикувана в Заповеди
Относно образуването на избирателни секции на територията на община Троян с тяхната номерация обхват и адрес, както следва в прикачения файл:
Публикувана в Заповеди
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 ГОДИНА Във връзка с насрочените на 26 март 2017 г. избори за народни представители, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, както и в кметствата и кметските наместничества от община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с…
Публикувана в Съобщения
Основни процедури, събития и действия с дати и срокове
Публикувана в Съобщения

Начало на изборния ден

Избори за Народно събрание на Република България 26.03.2017 г.

26.03.2017 - 07:00 часа

Оставащо времеВ процес