ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Избори за Народно събрание - 05 октомври 2014

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., Решение № 70-НС от 16 септември 2014 г. на РИК Ловеч РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЛОВЕЧ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН НА 26.09.2014 г. / ПЕТЪК/ в 10,00 Ч. В САЛОНА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870" ТРОЯН
Публикувана в Съобщения
Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Троян е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 06,00 до 19,00 ч. в деня на произвеждане на изборите.Заявки за извозване на гласоподаватели с увреждане…
Публикувана в Съобщения

Решение № 72-НС / 16.09.2014 на РИК

Сряда, 17 Септември 2014 10:20
ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии в Община Троян за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05 октомври 2014 г. Постъпило е Предложение с вх. № 87/14.09.2014 г. от Илиян Тодоров Тодоров, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" съгласно Пълномощно с № НС-4/18.08.2014 г. Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400061 като на мястото на Събка Цочева Марковска - Член да бъде назначен Радион Минков Кисьов; в състава на СИК…
Публикувана в Решения

Решение № 71-НС / 16.09.2014 на РИК

Сряда, 17 Септември 2014 10:16
ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии в Община Троян за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05 октомври 2014 г. Постъпило е Предложение с вх. № 86/14.09.2014 г. от Иванка Дянкова Ралчевска, упълномощен представител на Коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ". Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400032 като на мястото на Радка Данкова Лалева - Член да бъде назначен Димитър Стоянов Добрев. Приложена е молба за освобождаване от Радка Данкова…
Публикувана в Решения

Решение № 70-НС / 16.09.2014 на РИК

Сряда, 17 Септември 2014 10:01
ОТНОСНО: приемане на график и утвърждаване на програма за обучението на членовете на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. Във връзка със задължението на РИК Ловеч да извърши обучение на членовете на секционни избирателни комисии и на основание чл.72 ал.1, т. 1 и т. 3 от ИК, във връзка с раздел V, т. 2 от Приложение към Решение № 926-НС от 13.09.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч Р…
Публикувана в Решения

Заповед № 863 / 08.09.2014 на Община Троян

Вторник, 16 Септември 2014 08:42
Относно: Изменение адреса на секция № 113400045 от село Бели Осъм, улица "Стоян Българенчето" №91 /бивш ресторант на РПК/ на адрес село Бели Осъм, улица "Балкан" №8 /Конферентна зала в хотел "Острова"/.
Публикувана в Заповеди

Решение № 842-НС / 04.09.2014 на ЦИК

Четвъртък, 11 Септември 2014 17:33
ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 10, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: 1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой…
Публикувана в Решения

Решение № 838-НС / 04.09.2014 на ЦИК

Четвъртък, 11 Септември 2014 17:32
ОТНОСНО: утвърждаване на технически характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 19, чл. 261 и чл. 262 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: 1. Утвърждава технически характеристики и защитата на бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. за гласуване в страната съгласно приложение № 1 и за гласуване извън страната - приложение № 2. 2.…
Публикувана в Решения

Решение № 831-НС / 03.09.2014 на ЦИК

Четвъртък, 11 Септември 2014 17:30
ОТНОСНО: приемане на Методически указания за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: ПРИЕМА Методически указания за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. съгласно приложението. ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Златарева СЕКРЕТАР: Севинч Солакова
Публикувана в Решения

Решение № 826-НС / 03.09.2014 на ЦИК

Четвъртък, 11 Септември 2014 17:28
ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите на СИК за отчитане на изборните резултати и другите книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от СИК/ПСИК на РИК и от СИК/ПСИК на общинските администрации и съхранение на книжата и материалите до следващите избори за народни представители На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 284, чл. 285, чл. 287, ал. 7 и 8, §…
Публикувана в Решения
Страница 1 от 4

Начало на изборния ден

Избори за Народно събрание

05.10.2014 - 06:00 часа

Оставащо времеВ процес

Анкета

Ще гласувате ли за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.?

АРХИВ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ОТ ДАТА 25 МАЙ 2014 ГОДИНА

АРХИВ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ ОТ ДАТА 27 ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

АРХИВ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ОТ ДАТА 12 МАЙ 2013 ГОДИНА