ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Избори за Народно събрание - 05 октомври 2014

Избирателен списък за провеждане на избори за народни представители за народно събрание на 05.10. 2014 г.
Публикувана в Документи
Относно определяне на местата за обявяване на местата за избирателните списъци за изборите на 15.09.2014 г.
Публикувана в Заповеди

Решение № 722-НС / 15.08.2014 на ЦИК

Вторник, 19 Август 2014 00:46
ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 22, 23 и 24, чл. 58, чл. 175 - 201, § 1, т. 15, 16 и 17 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: І. Общи правила относно условията и реда за провеждане на предизборната кампания 1. Предизборната кампания в изборите за народни представители в изборите на…
Публикувана в Решения

Решение № 721-НС / 15.08.2014 на ЦИК

Вторник, 19 Август 2014 00:46
ОТНОСНО: условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 22, чл. 162 - 174, § 1, т. 16 и 18 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за политическите партии Централната избирателна комисия Р Е Ш И : 1. Предизборната кампания се финансира със средства на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати, както…
Публикувана в Решения

Решение № 715-НС / 14.08.2014 на ЦИК

Вторник, 19 Август 2014 00:45
ОТНОСНО: критериите за определяне на секции за машинно гласуване На основание § 10, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: 1. Определя 500 секции в страната за експериментално машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. 2. Секциите за машинно гласуване да са в десет изборни района и в населени места с различна численост на населението: - над 100 000 жители; - от 50…
Публикувана в Решения

Решение № 700-НС / 14.08.2014 на ЦИК

Вторник, 19 Август 2014 00:44
ОТНОСНО: определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 100, ал. 1, т. 5, чл. 287, ал. 1, т. 7 и чл. 265, ал. 4, изречение последно от Изборния кодекс Централната избирателна комисия…
Публикувана в Решения

Решение № 685-НС / 13.08.2014 на ЦИК

Вторник, 19 Август 2014 00:44
ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 и чл. 111 - 116 вкл. от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И : 1. Наблюдатели по смисъла на ИК са правоспособни физически лица, български или чуждестранни граждани, представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ИК и регистрирани от ЦИК по реда, предвиден…
Публикувана в Решения

Решение № 684-НС / 13.08.2014 на ЦИК

Вторник, 19 Август 2014 00:43
ОТНОСНО: начина на приемане на решения и обявяването им от районните и секционните избирателни комисии в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 70, чл. 72, ал. 2, чл. 99 и чл. 110 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: I. Районни избирателни комисии 1. Заседанията на районната избирателна комисия (РИК) се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. Проектът…
Публикувана в Решения

Решение № 680-НС / 13.08.2014 на ЦИК

Вторник, 19 Август 2014 00:42
ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – Ловешки, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Постъпило е писмо от областния управител на област Ловеч изх. № ИР-17-56/11.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-30 от 11.08.2014 г. на ЦИК. Към писмото е представено писмено предложение на областния управител за състав на Районната избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки, заедно с всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3, 4 и…
Публикувана в Решения
Страница 1 от 3

Начало на изборния ден

Избори за Народно събрание

05.10.2014 - 06:00 часа

Оставащо времеВ процес

Анкета

Ще гласувате ли за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.?

АРХИВ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ОТ ДАТА 25 МАЙ 2014 ГОДИНА

АРХИВ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ ОТ ДАТА 27 ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

АРХИВ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ОТ ДАТА 12 МАЙ 2013 ГОДИНА