ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Местни избори 2015

Решение № 1552-МИ / 28.08.2015 на ЦИК

Понеделник, 31 Август 2015 15:35
ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от общинските избирателни комисии при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 46 във връзка с чл. 86 и чл. 87, ал. 1, т. 12 - 18 включително и 23, чл. 122, ал. 1, чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г., Централната избирателна комисия…
Публикувана в Решения

Решение № 1551-МИ / 28.08.2015 на ЦИК

Понеделник, 31 Август 2015 15:30
ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. На основание чл. 23, чл. 24, чл. 25, ал. 2, 3, 4, 5, чл. 26 - 28, чл. 29, ал. 2, 3, 4, чл. 36, ал. 2 и 3 във връзка с ал. 1, чл. 37, чл. 38, ал. 1 и 2, т.1, 2, 3, 5, 8, чл. 39 - 45, чл. 396, чл. 398, чл. 406…
Публикувана в Решения

Решение № 1549-МИ / 27.08.2015 на ЦИК

Петък, 28 Август 2015 13:55
Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ№ 1549-МИСофия, 27.08.2015 ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 10, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: 1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, общинските избирателни комисии с решение определят секция…
Публикувана в Решения

Решение № 1546-МИ/НР / 27.08.2015

Петък, 28 Август 2015 13:53
Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ№ 1546-МИ/НРСофия, 27.08.2015 ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 3, чл. 90, ал. 4 и чл. 97 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия…
Публикувана в Решения

Решение № 1541-МИ / 25.08.2015 на ЦИК

Петък, 28 Август 2015 13:51
Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ№ 1541-МИСофия, 25.08.2015 ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на общите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г., приети преди 10 август 2015 г. – датата на насрочване на изборите На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: При произвеждане на общите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г., се прилагат и…
Публикувана в Решения
Във връзка с насрочения на 25 октомври 2015 г. национален референдум по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, както и в кметствата и кметските наместничества от община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: В периода от 14.09.2014 г. до 04.10.2015 г., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят…
Публикувана в Съобщения
Във връзка с насрочените на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и кметове по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, както и в кметствата и кметските наместничества от община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва: До 14.09.2015 г., включително гражданин на друга държана – членка на ЕС, който отговаря на…
Публикувана в Съобщения

Решение № 1532-НР / 20.08.2015 на ЦИК

Понеделник, 24 Август 2015 09:48
ОТНОСНО: утвърждаване на образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Указ № 163 от 10.08.2015 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г.) Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Утвърждава…
Публикувана в Решения

Решение № 1531-НР / 20.08.2015 на ЦИК

Понеделник, 24 Август 2015 09:46
ОТНОСНО: приемане на хронограма за националния референдум на 25 октомври 2015 г. На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия РЕШИ: Приема хронограма за националния референдум на 25 октомври 2015 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева СЕКРЕТАР: Севинч Солакова
Публикувана в Решения

Начало на изборния ден

Местни избори 2015

25.10.2015 - 07:00 часа

Оставащо времеВ процес

Избори за народно събрание - 05.10.2014 г. (архив)

Избори за европейски парламент - 25 май 2014 г. (архив)

Парламентарни избори - 12 май 2013 г. (архив)

Национален референдум - 27 януари 2013 г. (архив)