ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Частичен избор за кмет на кметство село Калейца - 2016 г.

Заповед 671 / 31.05.2016 г.

Вторник, 31 Май 2016 16:23
За определяне на работни групи и маршрути на 04.06.2016 г. за предоставяне на изборни книжа и технически пособия на СИК за провеждане на частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян.
Публикувана в Заповеди
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Калейца, Община Троян, област Ловеч на 05.06.2016 г. Общинска избирателна комисия – Троян уведомява членовете на Секционна избирателна комисия № 113400033 с. Калейца, че на 02 юни 2016 г. /четвъртък/ от 17,00 ч. в салона на Община Троян ще се проведе обучение. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТРОЯН
Публикувана в Съобщения
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 05 юни 2016 г. (чл. 39, ал.1 от ИК) Област ЛОВЕЧ, община ТРОЯН, населено място С.КАЛЕЙЦА кметство: КАЛЕЙЦА секция № 033 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Собствено, бащино и фамилно име ----------------------------------------------------------------------------------------------- АЙДЕНИС АЛАДИН ДЕМИР АЛАДИН ДЕМИР ДЕМИР АНИ АСЕНОВА ДУДЕВА БИЛЯНА ЮЛИЯНОВА КУНЕВА БИСТРА ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА ДЖЕСМИНАР САЛИЕВА ДЕМИР ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ПОПОВА ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИГНАТОВ КАТЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА МЛАДЕН РУМЕНОВ МИНКОВ НАЙДЕН ЛАЛЕВ МЕШЕВ ОГНЯН РУМЕНОВ ЛЬОКОВ ПЛАМЕН…
Публикувана в Документи
ОБЩИНА ТРОЯНЗаповед № 642 / 25.05.2016 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Калейца, община Троян, област Ловеч, насрочен за 05.06.2016 г. с Указ № 39 / 08.03.2016 г. на Президента на Република България НАРЕЖДАМ: Да се обяви на интернет страницата на Община Троян списъка на заличените от избирателния списък лица. Копие…
Публикувана в Заповеди

Заповед 608 / 16.05.2016 г.

Вторник, 17 Май 2016 10:38
Заповед за обявяване на предизборна кампания и определяне на места за поставяне на агитационни материали
Публикувана в Заповеди

Заповед 583 / 11.05.2016 г.

Сряда, 11 Май 2016 10:25
Заповед за обявяване на избирателния списък за провеждане на частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 05 юни 2016 г.
Публикувана в Заповеди
Относно провеждане на консултации за състава на Секционна избирателна комисия /СИК/ за произвеждане на частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 05 юни 206 г.
Публикувана в Съобщения

Заповед 540 / 27.04.2016 г.

Сряда, 27 Април 2016 08:45
Заповед за образуване на избирателна секция на територията на с. Калейца, Община Троян
Публикувана в Заповеди

Заповед 531 / 22.04.2016 г.

Понеделник, 25 Април 2016 09:07
За изпълнение на цялостната организационно - техническа подготовка /ОТП/ в Община Троян за произвеждане на частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 05 юни 2016 г.
Публикувана в Заповеди
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАЛЕЙЦА, ОБЩИНА ТРОЯН НА 05 ЮНИ 2016 г. Във връзка с насрочения на 05 юни 2016 г. частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, както и в кметство с. Калейца, община Троян, ще се подават заявления, правят…
Публикувана в Съобщения

Местни избори 2015 - 25.10.2015 г. (архив)

Избори за европейски парламент - 25 май 2014 г. (архив)

Избори за народно събрание - 05.10.2014 г. (архив)

Парламентарни избори - 12 май 2013 г. (архив)

Национален референдум - 27 януари 2013 г. (архив)