ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Избори за Народно събрание - 05 октомври 2014

ОТНОСНО: гласуване на студенти на изборите за Народни представители на 5 октомври 2014 г. При произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., студентите редовно обучение, ползващи се от правата по чл. 241 от ИК, се легитимират с документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение студентска книжка.В случай, че заверката на студентските книжки не е приключила, студентите се легитимират със студентска книжка, надлежно заверена за втория семестър на 2013/2014 учебна година.Студентите I-ви курс и студентите, продължаващи…
Публикувана в Съобщения
В община Троян е създадена необходимата организация за осигуряване на нормални условия в деня на изборите за Народно събрание – 05.10.2014 г.Със заповед на кмета на общината е възложено на Районно управление „Полиция" - Троян опазването на обществения ред и осъществяването на непрекъснат контрол за стриктното спазване на законовите разпоредби и осигуряване на нормална обстановка по време на изборите по време на изборния ден на територията на община Троян.За периода от 22.00 ч. на 04.10.2014 г. до 22.00 ч. на…
Публикувана в Съобщения
Относно: Осигуряване на спокойна обстановка по време на провеждане на избори за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
Публикувана в Заповеди

Решение № 1122-НС / 29.09.2014 на ЦИК

Вторник, 30 Септември 2014 18:10
ОТНОСНО: отчитане на гласовете без преференции при заличаване на кандидат, посочен на първо място в листата На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 278, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: В случаите, когато след регистрацията на кандидатска листа е заличен първият по ред кандидат и листата не е пренаредена, за „посочен на първо място в листата" се приема следващият след заличения кандидат според подредбата в решението за регистрацията на…
Публикувана в Решения

Съобщение на РИК - Ловеч

Вторник, 30 Септември 2014 18:07
Районна избирателна комисия Ловеч, уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден в изборите за народни представители за Народно събрание насрочени за 05 октомври 2014 г. на територията на Община Троян: Избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване" в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане" № 1, както и на телефон 067068041 и…
Публикувана в Съобщения

Решение № 86 - НС / 25.09.2014 на РИК

Вторник, 30 Септември 2014 18:06
ОТНОСНО: определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Троян Постъпило е Писмо с вх. № 80/11.09.2014 г. на Кмета на Община Троян. Уведомява, че на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи, както следва: на адрес гр. Троян, южна сграда…
Публикувана в Решения
Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., Решение № 70-НС от 16 септември 2014 г. на РИК Ловеч РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЛОВЕЧ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН НА 26.09.2014 г. / ПЕТЪК/ в 10,00 Ч. В САЛОНА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870" ТРОЯН
Публикувана в Съобщения
Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Троян е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 06,00 до 19,00 ч. в деня на произвеждане на изборите.Заявки за извозване на гласоподаватели с увреждане…
Публикувана в Съобщения

Решение № 72-НС / 16.09.2014 на РИК

Сряда, 17 Септември 2014 10:20
ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии в Община Троян за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05 октомври 2014 г. Постъпило е Предложение с вх. № 87/14.09.2014 г. от Илиян Тодоров Тодоров, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" съгласно Пълномощно с № НС-4/18.08.2014 г. Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400061 като на мястото на Събка Цочева Марковска - Член да бъде назначен Радион Минков Кисьов; в състава на СИК…
Публикувана в Решения

Решение № 71-НС / 16.09.2014 на РИК

Сряда, 17 Септември 2014 10:16
ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии в Община Троян за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05 октомври 2014 г. Постъпило е Предложение с вх. № 86/14.09.2014 г. от Иванка Дянкова Ралчевска, упълномощен представител на Коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ". Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400032 като на мястото на Радка Данкова Лалева - Член да бъде назначен Димитър Стоянов Добрев. Приложена е молба за освобождаване от Радка Данкова…
Публикувана в Решения

Начало на изборния ден

Местни избори 2015

25.10.2015 - 07:00 часа

Оставащо времеВ процес

Избори за европейски парламент - 25 май 2014 г. (архив)

Парламентарни избори - 12 май 2013 г. (архив)

Национален референдум - 27 януари 2013 г. (архив)