ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Частичен избор за кмет на кметство село Калейца - 2016 г.

Относно провеждане на консултации за състава на Секционна избирателна комисия /СИК/ за произвеждане на частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 05 юни 206 г.
Публикувана в Съобщения

Заповед 540 / 27.04.2016 г.

Сряда, 27 Април 2016 08:45
Заповед за образуване на избирателна секция на територията на с. Калейца, Община Троян
Публикувана в Заповеди

Заповед 531 / 22.04.2016 г.

Понеделник, 25 Април 2016 09:07
За изпълнение на цялостната организационно - техническа подготовка /ОТП/ в Община Троян за произвеждане на частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 05 юни 2016 г.
Публикувана в Заповеди
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАЛЕЙЦА, ОБЩИНА ТРОЯН НА 05 ЮНИ 2016 г. Във връзка с насрочения на 05 юни 2016 г. частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян, както и в кметство с. Калейца, община Троян, ще се подават заявления, правят…
Публикувана в Съобщения

РЕШЕНИЕ № 1512-МИ на ЦИК / 04.08.2015

Четвъртък, 21 Април 2016 14:20
Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ № 1512-МИСофия, 04.08.2015 ОТНОСНО: утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове - 99 на брой, с номера от 1-МИ до 95-МИ, съгласно приложението. Отменя Решение № 633-МИ от 15 юли 2014 г. на ЦИК, обн., ДВ, бр. 62 от…
Публикувана в Решения

РЕШЕНИЕ № 3197-МИ на ЦИК / 20.04.2016

Четвъртък, 21 Април 2016 13:54
Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ № 3197-МИСофия, 20.04.2016 ОТНОСНО: приемане на хронограма за частичните избори за кметове на 5 юни 2016 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Приема хронограма за частичните избори за кметове на 5 юни 2016 г. Председател: Ивилина Алексиева Секретар: Севинч Солакова Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени за 5 юни 2016 г. * Публикувано на 20.04.2016 в 19:19 часа
Публикувана в Решения
Писмо до политически партии и коалиции относно произвеждане на частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 05 юни 2016г.
Публикувана в Съобщения
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ТРОЯН ОБЯВЯВА: На основание Указ № 39 на Президента на Република България, обнародван в ДВ бр.18 от 08 март 2016 г. на 05 юни 2016 г. ще се произведе частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян, област Ловеч.
Публикувана в Съобщения

Начало на изборния ден

Частичен избор за кмет на кметство село Калейца - 2016 г.

05.06.2016 - 07:00 часа

Оставащо времеВ процес

Местни избори 2015 - 25.10.2015 г. (архив)

Избори за европейски парламент - 25 май 2014 г. (архив)

Избори за народно събрание - 05.10.2014 г. (архив)

Парламентарни избори - 12 май 2013 г. (архив)

Национален референдум - 27 януари 2013 г. (архив)