ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Местни избори 2015

Заповед за закриване на избирателна секция № 113400078 в "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян" ЕООД образувана със Заповед № 1109/04.09.2015 на Кмета на община Троян за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015г.
Публикувана в Заповеди
Закриване на избирателна секция № 113400078 в "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян" ЕООД образувана със Заповед № 1109/04.09.2015 на Кмета на община Троян за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015г.
Публикувана в Съобщения
Заповед за работни групи и маршрути на 31.10.2015 за предаване на изборни книжа и технически пособия на СИК за произвеждане на Втори тур за кмет на община/кметства на територията на община Троян на 01.11.2015 г.
Публикувана в Заповеди

РЕШЕНИЕ № 157-МИ на ОИК Троян / 26.10.2015

Вторник, 27 Октомври 2015 10:32
Насрочване на втори тур за кметове на територията на община Троян
Публикувана в Решения
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с произвеждане на избори за общинси съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Троян е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 06,00 до 19,00 ч. в деня на произвеждане на…
Публикувана в Съобщения
Заповед за работни групи и маршрути на 24.10.2015 за предаване на изборни книжа и технически пособия на СИК за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.
Публикувана в Заповеди
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., уведомяваме жителите на селата Балканец, Белиш, Гумощник, Горно Трапе и Добродан, че в периода от 22 октомври 2015 г. до 02 ноември 2015 г. ще бъдат обслужвани в общинска администрация Троян. При необходимост се обръщайте на телефони: 0885561075 – Мария Ковачева 0887356786 – Анита Маринова
Публикувана в Съобщения
Обявяване на заличените лица за провеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.
Публикувана в Заповеди
Във връзка с подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес в предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. Центъра за административно обслужване в общинска администрация Троян ще продължи да работи до 17,00 ч. (10.10.2015 г.)
Публикувана в Съобщения
Информационно-разяснителна кампания Видео клипове Аудио клипове Информационна брошура за национален референдум на 25.10.2015 г. Кой може да гласува в националния референдум Бюлетина и начин на гласуване в националния референдум Гласуване на избиратели с увреждания
Публикувана в Документи

Начало на изборния ден

Местни избори 2015 - II тур

01.11.2015 - 07:00 часа

В процес

от

Избори за народно събрание - 05.10.2014 г. (архив)

Избори за европейски парламент - 25 май 2014 г. (архив)

Парламентарни избори - 12 май 2013 г. (архив)

Национален референдум - 27 януари 2013 г. (архив)